•  Turun Pietari-seura ry, S:t Petersburg-föreningen i Åbo rf är en opolitisk tvåspråkig (finska, svenska) kulturförening grundad år 1991.       
  •  Föreningen fungerar som träffpunkt och diskussionsforum för alla som  är intresserade av S:t Petersburg och Ryssland.       
  • S:t Petersburg-föreningens mål är att väcka intresse för rysk kultur och för Rysslands historia. I detta syfte arrangerar föreningen föreläsningsserier i samarbete med Åbo Stadsbibliotek och egna föreläsningar, s.k. vtornik-träffar, i KFUK:s lokal på Lilla Tavastgatan 12 a.
  • Vi ordnar resor till olika resmål i Finland.
  • Våra evenemang är öppna för alla intresserade, även för dem som inte ännu är våra medlemmar. De flesta evenemang är finskspråkiga, men en del ordnas på svenska eller ryska.
  • Föreningen stöder studier i ryska i Åbo.


Välkommen med i vår verksamhet!