•  Turun Pietari-seura ry, S:t Petersburg-föreningen i Åbo rf är en opolitisk tvåspråkig (finska, svenska) förening grundad år 1991.       
  •  Föreningen fungerar som träffpunkt och diskussionsforum för alla som  är intresserade av S:t Petersburg och Ryssland.       
  • S:t Petersburg-föreningens mål är att väcka intresse för rysk kultur och för Rysslands historia och nutid. I detta syfte arrangerar föreningen föreläsningsserier i samarbete med Turun suomenkielinen työväenopisto och egna föreläsningar, s.k. vtornik-träffar, i KFUK:s lokal på Lilla Tavastgatan 12 a.
  • Vi värnar om och vidareutvecklar kontakterna mellan invånarna i Åbo och S:t Petersburg. Vi samarbetar med bl.a. Finlands institut i S:t Petersburg, med Åbo-centret i S:t Petersburg samt med Norden -föreningen och föreningen för internationellt samarbete, som verkar i S:t Petersburg.
  • Vi ordnar resor till Ryssland och olika resmål i hemlandet.
  • Våra evenemang är öppna för alla intresserade, även för dem som inte ännu är våra medlemmar. De flesta evenemang är finskspråkiga, men en del ordnas på svenska eller ryska.
  • Föreningen stöder studier i ryska i Åbo och studier i finska i S:t Petersburg.


Välkommen med i vår verksamhet!