In Memoriam

                              Raisa Laine

                              1936-2016

Snellmanin ja suomalaisuuden päivänä, 12. toukokuuta, saimme suruviestin ystävämme Raisa Laineen poismenosta.

Raisa Marjatta Laine, o.s. Piitulainen, oli syntynyt Savonlinnassa 5. huhtikuuta 1936. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Savonlinnan Tyttökoulusta hän tuli Turkuun opiskelemaan Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan pääaineinaan maantiede ja biologia. Näitä aineita hän opetti sittemmin ansiokkaasti mm. Aurajoen yhteiskoulussa.

Toisen mittavan uran Raisa teki Eurooppaan suuntautuneilla Matkapoikien matkoilla matkanjohtajana. Raisa oli erittäin perehtynyt Euroopan historiaan ja hän oli myös kiinnostunut kirjallisuudesta, musiikista ja taiteista. Raisalla oli poikkeuksellinen kyky
vangita kuulijoidensa mielenkiinto kertoessaan kohdemaan historiasta ja kulttuurista.

Raisa Laine oli Turun Pietari-seuran hallituksen pitkäaikainen jäsen. Hänen panoksensa hallitustyöskentelyyn, ja sitä kautta koko jäsenistön hyväksi, oli merkittävä.
Raisa ei pitänyt parrasvaloissa olemisesta. Hän oli kuitenkin armoitettu luennoitsija. Ensimmäiset kaksi hänen Pietari-seuralle pitämäänsä luentoa koskettelivat Euroopan aatelistoa, sen vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen, aateliston verkostoitumista ja sen vallan heikkenemistä. Oma lukunsa oli  luentosarja keväällä 2014 Suomen marsalkka Mannerheimista otsikolla Mannerheim – totta ja tarua. Hän luennoi suvereenisti viitenä iltana ilman ensimmäistäkään muistilappua. Hän hallitsi aiheensa niin, että suoranaisesti mykisti koko auditorion ja sai tämän jopa liikuttumaan. Yleisömenestys oli valtava. Seuran historiassa ei ole ennen eikä jälkeen koettu, että sisäänpyrkiviä olisi jouduttu käännyttämään ovelta.

Tulemme Turun Pietari-seurassa kaipaamaan Raisa-ystäväämme, joka oli niin monipuolisesti sivistynyt,  intelligentti ja luonteeltaan äärettömän ystävällinen ja avulias.

Turun Pietari-seura ry – S:t Petersburg-föreningen i Åbo rf