BLI MEDLEM OCH KOM MED I S:T PETERSBURG-FÖRENINGENS VERKSAMHET!

Turun Pietari-seura ry  ̶  S:t Petersburg-föreningen rf i Åbo är grundad år 1991.
Föreningen ordnar föreläsningar och diskussionstillfällen om ämnen som berör rysk kultur, Rysslands historia och nutid.

Vi ordnar resor till S:t Petersburg och till intressanta resmål i Finland.
Vi verkar i samarbete med Åbo-vännerna i S:t Petersburg.

Till föreningen hör över 300 medlemmar. Årsavgiften är 15 euro.

Returnera medlemsblanketten till sekreterare Pirkko Lönnqvist, Rusthållsgatan 2 I 78, 20880 Åbo eller pirkko.lonnqvist@outlook.com
    
     
Ladda ner medlemsblanketten